Profin

Số liệu

[Inforgraphic] Mỗi nhân viên Apple, Facebook tạo ra bao nhiêu lợi nhuận cho công ty?

[Inforgraphic] Mỗi nhân viên Apple, Facebook tạo ra bao nhiêu lợi nhuận cho công ty?

Apple, Facebook, Visa nằm trong nhóm công ty có lợi nhuận trên mỗi nhân viên cao nhất tại Mỹ, trong khi đó, Uber nằm trong nhóm chót bảng.


Theo:
Lâm Phong
Nguồn:
BizLive

Bạn có thể quan tâm