Profin

Điểm tin

Techcombank dùng 2,2 đồng dự phòng mỗi đồng nợ xấu

Techcombank dùng 2,2 đồng dự phòng mỗi đồng nợ xấu

Ngân hàng nâng tỷ lệ bao phủ nợ xấu từ 170% lên gần 220%. Techcombank lãi trước thuế 5.518 tỷ đồng, tăng 77% trong quý I.

Theo BCTC hợp nhất quý I, đến 31/3, tổng tài sản Techcombank (HoSE: TCB) tăng 5% so với cuối năm trước, ở mức 462.823 tỷ đồng. Cho vay khách hàng tăng 7% lên 296.290 tỷ đồng. Nợ xấu giảm 12% so với đầu năm, còn hơn 1.135 tỷ đồng. Nợ có khả năng mất vốn, giảm 35%, xuống 225 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu giảm từ 0,47% xuống còn 0,38%. Ngân hàng cũng nâng dự phòng rủi ro cho vay từ 2.214 tỷ đồng lên 2.490 tỷ đồng, đưa tỷ lệ bao phủ nợ xấu từ 170% lên 219%.

Mặt khác, tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước giảm 83% xuống 1.764 tỷ đồng, trong khi tiền gửi và cho vay các tổ chức tín dụng tăng 32% lên 38.361 tỷ đồng.

Tiền gửi khách hàng tăng 4% lên 287.445 tỷ đồng. Tiền gửi không kỳ hạn chiếm 43%, với hơn 122.684 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cuối năm trước (tỷ trọng 44%).

Quý I, Techcombank ghi nhận thu nhập lãi thuần tăng 45% lên 6.124 tỷ đồng và lãi từ dịch vụ tăng 41% đạt 1.325 tỷ đồng.

Lãi từ mua bán chứng khoán kinh doanh tăng 84%, ở mức 135 tỷ đồng, trong khi lãi từ mua bán chứng khoán đầu tư tăng 10% lên 611 tỷ đồng. Lãi từ hoạt động khác tăng 88% đạt 671 tỷ đồng nhờ tăng thu từ các khoản nợ đã được xử lý bằng nguồn dự phòng.

Sau khi trừ chi phí hoạt động hơn 2.563 tỷ đồng, tăng 10% so với năm trước, Techcombank đạt lợi nhuận thuần trước trích lập 6.369 tỷ đồng, cao hơn 64% so với quý I/2020. Chi phí dự phòng tăng 10% lên 850 tỷ đồng.

Kết thúc quý I, ngân hàng lãi trước thuế hơn 5.518 tỷ đồng, tăng 77%, tương đương 28% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế lũy kế hơn 36.212 tỷ đồng.


Theo:
Trâm Anh
Nguồn:
Người đồng hành

Bạn có thể quan tâm