Profin

Kiến thức

Những điều doanh nghiệp cần biết về trái phiếu kèm chứng quyền

Những điều doanh nghiệp cần biết về trái phiếu kèm chứng quyền

Bên cạnh trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền cũng là một công cụ hữu hiệu giúp doanh nghiệp huy động vốn với lãi suất thấp. Tuy nhiên về bản chất, hai loại trái phiếu này lại có đôi chút khác biệt.

Trái phiếu kèm chứng quyền

Chứng quyền là gì?

Chứng quyền là một loại chứng khoán cho phép người nắm giữ được quyền mua hoặc bán cổ phiếu của tổ chức phát hành tại một mức giá được xác định trước, mức giá này còn được gọi là “giá thực hiện”.

Trái phiếu kèm chứng quyền là gì?

Trái phiếu kèm chứng quyền cho phép người sở hữu được mua một lượng cổ phiếu của doanh nghiệp phát hành theo điều kiện, điều khoản đã được quy định trước trong phương án phát hành trái phiếu.

Quy định về giá thực hiện của trái phiếu kèm chứng quyền của tập đoàn Hà Đô phát hành ngày 12/11/2019.

Nguồn: Nghị quyết thông qua chào bán trái phiếu riêng lẻ năm 2019 của tập đoàn Hà Đô.

Đặc điểm của trái phiếu kèm chứng quyền

Lãi suất thấp: Cũng giống như trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu có chứng quyền thường có lãi suất thấp hơn trái phiếu thường, vì chúng được phát hành kèm theo một quyền giúp cho nhà đầu tư có cơ hội sinh lời từ cổ phiếu.

Giá thực hiện chứng quyền: thông thường, giá thực hiện một chứng quyền sẽ được ấn định cao hơn so với giá cổ phiếu tại thời điểm trái phiếu được phát hành, tránh việc nhà đầu tư sẽ thực hiện quyền sớm.

Chứng quyền được tách rời khỏi trái phiếu: Sau khi phát hành, chứng quyền được tách rời khỏi trái phiếu. Do đó trong các trường hợp trái phiếu được tổ chức phát hành mua lại trước hạn, hoặc trái chủ bán trái phiếu đi thì họ vẫn có thể giữ lại chứng quyền.

Chứng quyền có thể được tách ra khỏi trái phiếu và chuyển nhượng độc lập.

Nguồn: Nghị quyết thông qua chào bán trái phiếu riêng lẻ năm 2019 của tập đoàn Hà Đô.

Lợi ích của trái phiếu kèm chứng quyền đối với doanh nghiệp

Trái phiếu kèm chứng quyền cung cấp cho doanh nghiệp một khoản vay từ trái phiếu với lãi suất thấp hơn lãi suất trái phiếu thông thường. Điều này có nghĩa doanh nghiệp sẽ ít chịu áp lực từ lãi vay.

Khác với trái phiếu chuyển đổi, chứng quyền buộc người nắm giữ phải bỏ một khoản tiền ra để mua cổ phiếu nếu muốn thực hiện quyền. Điều này giúp cho doanh nghiệp tăng thêm nguồn vốn chủ sở hữu, đồng thời khoản vay từ trái phiếu vẫn được giữ nguyên. Tuy nhiên hệ quả của việc thực hiện quyền cũng làm cho cổ phiếu của doanh nghiệp bị pha loãng.

So sánh đặc điểm giữa trái phiếu kèm chứng quyền và trái phiếu chuyển đổi

Giống nhau:

Về cơ bản, cả hai loại trái phiếu đều có những đặc điểm cơ bản của trái phiếu thông thường như: có mệnh giá, được trả lãi cố định, có kỳ hạn, và kèm theo một thỏa thuận giúp cho trái chủ có thể trở thành cổ đông của công ty (quyền chuyển đổi hoặc chứng quyền).

Chủ thể phát hành: cả hai loại trái phiếu đều được phát hành bởi công ty cổ phần, vì quyền đi kèm là quyền liên quan đến cổ phiếu - nên chỉ có doanh nghiệp là công ty cổ phần mới đáp ứng được điều kiện này.

Phương thức phát hành: cả hai loại trái phiếu đều phải được phát hành bởi hình thức chào bán riêng lẻ hay chào bán ra công chúng.

Giá thực hiện của chứng quyền và giá chuyển đổi được quy định là một mức giá cụ thể hoặc một phương pháp xác định giá. Mức giá này có thể được xác định lại khi doanh nghiệp tiến hành chia tách cổ phiếu, phát hành cổ phiếu mới hoặc chia cổ tức.

Khác nhau:

Quyền chuyển đổi và chứng quyền:

  • Đối với quyền chuyển đổi, trái chủ có quyền đổi sang cổ phiếu của tổ chức phát hành mà không phải bỏ thêm tiền.
  • Đối với chứng quyền, người nắm giữ chứng quyền phải bỏ tiền để mua cổ phiếu theo một mức giá được ấn định trước.

Hệ quả của việc thực hiện quyền:

  • Đối với trái phiếu chuyển đổi: sau khi thực hiện quyền, trái phiếu sẽ được chuyển đổi thành cổ phiếu, do đó trái phiếu sẽ không còn tồn tại nữa. Đồng thời, khoản nợ từ trái phiếu của doanh nghiệp cũng chuyển thành vốn chủ sở hữu, trái chủ trở thành cổ đông.
  • Đối với trái phiếu kèm chứng quyền: sau khi thực hiện quyền mua cổ phiếu, trái chủ vẫn có thể nắm giữ trái phiếu và cổ phiếu của doanh nghiệp. Lúc này vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp cũng được tăng thêm từ việc bán cổ phiếu, và khoản nợ từ trái phiếu vẫn được giữ nguyên.

Theo:
Nguyễn Dương
Nguồn:
ProFin

Bạn có thể quan tâm