Profin

Điểm tin

Lãi ròng Sabeco quý II giảm do làn sóng dịch thứ 4 và chi mạnh cho quảng cáo khuyến mãi

Lãi ròng Sabeco quý II giảm do làn sóng dịch thứ 4 và chi mạnh cho quảng cáo khuyến mãi

Sabeco chi 748 tỷ đồng cho quảng cáo và khuyến mãi trong quý II, tăng 42% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận doanh nghiệp giảm 14% dù doanh thu tăng và biên lãi gộp được cải thiện.

Tổng công ty Bia Rượu Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco, HoSE: SAB) công bố BCTC hợp nhất quý II với doanh thu tăng nhẹ 1,3% lên 7.226 tỷ đồng. Giá vốn tăng thấp hơn nên lãi gộp tăng 2,5% lên 2.263 tỷ đồng. Biên lãi gộp cải thiện nhẹ từ 30,9% lên 31,3%.

Doanh nghiệp đẩy mạnh chi phí quảng cáo và khuyến mãi nên chi phí bán hàng tăng 39% lên 1.101 tỷ đồng. Chi phí quảng cáo và khuyến mãi quý này là 748 tỷ đồng, tăng 42% so với cùng kỳ năm trước. Chi phí quản lý giảm 54,5% xuống 96 tỷ đồng nhờ hoàn nhập dự phòng gần 40 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ giảm 14% xuống 999 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng, “ông lớn” ngành bia ghi nhận doanh thu tăng 8,7% lên 13.088 tỷ đồng; lãi ròng tăng 3% lên 1.920 tỷ đồng. Doanh nghiệp thực hiện được 38,5% chỉ tiêu lợi nhuận sau nửa đầu năm.

Đơn vị: tỷ đồng

sab-quyii17-6843-1627609228.png

Doanh nghiệp cho biết sự bùng phát làn sóng thứ 4 của dịch Covid đã làm lợi nhuận thấp hơn so với cùng kỳ năm trước. Trong nửa đầu năm doanh nghiệp đã thực hiện nhiều giải pháp để tối ưu hóa việc quản lý kinh doanh và tiếp tục đẩy mạnh hoạt động bán hàng để giảm thiểu tác động của dịch bệnh.

Tại thời điểm cuối quý II, Sabeco nâng khoản đầu tư tài chính ngắn hạn từ 14.547 tỷ đồng lên 15.291 tỷ đồng và tiền tương đương tiền cũng tăng từ 2.726 tỷ lên 3.150 tỷ đồng. Hàng tồn kho và khoản phải thu cũng có sự gia tăng.

Doanh nghiệp tích lũy được khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 13.255 tỷ đồng tính đến cuối quý II, quỹ đầu tư phát triển 1.122 tỷ đồng, trong khi vốn điều lệ 6.413 tỷ đồng.


Theo:
Tường Như
Nguồn:
Người đồng hành

Bạn có thể quan tâm