Profin

Điểm tin

Bị kiểm toán nhấn mạnh vi phạm cam kết vay vốn và nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục, HAGL nói gì?

Bị kiểm toán nhấn mạnh vi phạm cam kết vay vốn và nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục, HAGL nói gì?

Tập đoàn cũng đang tiếp tục thực hiện tái cơ cấu tài chính và làm việc với các bên cho vay để thực hiện các biện pháp giãn nợ, giảm lãi suất. Vì vậy, HAGL xét đoán rằng sẽ có khả năng tiếp tục hoạt động bình thường và việc lâpk BCTC trên cở sở hoạt động liên tục là hợp lý.

Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, HAG) đã công bố BCTC hợp nhất soát xét bán niên 2021, ghi nhận lỗ luỹ kế hiện tại gần 7.372 tỷ đồng. Ngoài ra, tại ngày này, kiểm toán cũng đang vi phạm một số cam kết đối với hợp đồng vay. Theo đó, kiểm toán có nhấn mạnh việc tồn tại các yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Tập đoàn.

Phản hồi, HAGL mới đây cho biết tại ngày lập BCTC 6 tháng đầu năm 2021, HAGL đã lập kế hoạch cho 12 tháng tiếp theo bao gồm dòng tiền dự kiến sẽ được tạo ra từ việc thanh lý một phần các khoản đầu tư tài chính, thu hồi nợ từ các đối tác và dòng tiền tạo ra từ các dự án đang triển khai.

Tập đoàn cũng đang trong quá trình làm việc với các bên cho vay về việc điều chỉnh các điều khoản đã vi phạm của các hợp đồng vay có liên quan. Theo đó, Tập đoàn có thể hoàn trả các khoản nợ khi đến hạn và tiếp tục hoạt động trong kỳ kế toán tiếp theo. Dựa trên các cơ sở này, ban Tổng Giám đốc Tập đoàn tiến hành lập BCTC giữa niên độ trên cơ sở đáp ứng giả định hoạt động liên tục.

Ngoài ra, HAGL cũng đã thông qua việc lấy ý kiến cổ đông về việc sử dụng thặng dư vốn cổ phần để giảm lỗ luỹ kế với tổng giá trị gần 3.264 tỷ đồng.

HAGL cũng nói thêm, trong năm 2021, doanh thu từ bán trái cây tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu doanh thu. Trong đó, doanh thu từ bán chuối đem lại nguồn thu tiền chính trong ngắn hạn do thời gian kiến thiết cơ bản ngắn, sản lượng thu hoạch cao, giá bán ổn định.

Bên cạnh đó, Tập đoàn đã và đang chủ trương mở rộng hoạt động chăn nuôi heo và bò sinh sản. Trong tương lai, hoạt động chăn nuôi hứa hẹn mang lại doanh thu lớn và tạo dòng tiền cho HAGL.

Ngoài ra, Tập đoàn cũng đang tiếp tục thực hiện tái cơ cấu tài chính và làm việc với các bên cho vay để thực hiện các biện pháp giãn nợ, giảm lãi suất. Vì vậy, HAGL xét đoán rằng sẽ có khả năng tiếp tục hoạt động bình thường và việc lập BCTC trên cơ sở hoạt động liên tục là hợp lý.


Theo:
Tri Túc / Doanh nghiệp và Tiếp thị
Nguồn:
CafeF

Bạn có thể quan tâm