Profin

Điểm tin

Kiểm toán duy trì nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục của Pomina

Kiểm toán duy trì nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục của Pomina

Kiểm toán nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục của Pomina do nợ phải trả vượt tài sản ngắn hạn 350 tỷ đồng. Biên lợi nhuận nửa đầu năm cải thiện nhờ dự án lò cao đi vào hoạt động.

Theo BCTC hợp nhất soát xét bán niên, đơn vị kiểm toán tiếp tục nhấn mạnh việc nợ phải trả của Thép Pomina (HoSE: POM) tại ngày 30/6 đã vượt quá tài sản ngắn hạn số tiền 359 tỷ đồng. Điều kiện này cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của doanh nghiệp. Tại BCTC kiểm toán 2020, kiểm toán cũng đưa ra kết luận tương tượng khi nợ phải trả vượt quá tài sản ngắn hạn với số tiền 380,6 tỷ đồng.

Cụ thể, tại thời điểm 30/6, Pomina có khoản nợ phải trả 9.623 tỷ đồng, tăng thêm 1.759 tỷ đồng so với đầu năm. Riêng khoản vay ngắn hạn là 6.086 tỷ đồng, tăng thêm 679 tỷ đồng và vay dài hạn giảm nhẹ xuống 1.481 tỷ đồng. Hệ số nợ vay trên vốn chủ sở hữu là 2 lần.

Trong khi đó, tài sản ngắn hạn ở mức 7.696 tỷ đồng, tăng thêm 2.017 tỷ đồng; chủ yếu tăng trong hàng tồn kho từ 2.253 tỷ đồng lên 3.909 tỷ đồng.

Về hoạt động kinh doanh, tương tự nhiều doanh nghiệp thép khác, doanh thu thuần Pomina đạt 6.213 tỷ đồng, tăng 24%; lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ 195 tỷ đồng, cải thiện so với mức lỗ 151 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước.

Doanh nghiệp thép lý giải nhờ dự án lò cao đi vào hoạt động mạng lại hiệu quả giá thành sản xuất giảm, biên lợi nhuận gộp tăng từ 2,7% lên 8,1%. Ngoài ra, chi phí lãi vay giảm giúp lợi nhuận tăng.


Theo:
Tường Như
Nguồn:
Người đồng hành

Bạn có thể quan tâm