Profin

Quan điểm

Vì sao chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ cần có kiến thức về quản trị tài chính?

Vì sao chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ cần có kiến thức về quản trị tài chính?

Hầu hết những ai bắt tay vào thành lập doanh nghiệp đều có kiến thức vững chắc về sản phẩm, dịch vụ của họ. Không chỉ vậy, nhiều người còn có kỹ năng giao tiếp, đàm phán, quản lý nhân sự tuyệt vời. Thế nhưng, có một yếu tố mà không ít người mới thành lập công ty bỏ qua: đó là kỹ năng quản trị tài chính doanh nghiệp.

Quản trị tài chính doanh nghiệp có vai trò như thế nào?

Giải thích một cách đơn giản và ngắn gọn nhất, thì quản trị tài chính doanh nghiệp bao gồm: tổ chức bộ máy quản trị, kiểm soát và tối ưu nguồn lực tài chính trong và ngoài để phục vụ cho hoạt động kinh doanh. Mục đích của quản trị tài chính doanh nghiệp là xây dựng kế hoạch phát triển về mặt đầu tư, tài chính cho công ty.

Như vậy, có thể thấy việc quản trị tài chính doanh nghiệp có tầm quan trọng rất lớn, thậm chí có thể quyết định sự sinh tồn của một công ty. Thế nhưng, đa số chủ công ty quy mô vừa hoặc nhỏ đều chưa thật sự nắm rõ về tài chính doanh nghiệp, phụ thuộc hoàn toàn vào bộ phận Kế toán. Trong khi đó, các tập đoàn hoặc công ty lớn sẽ thuê chuyên gia phân tích tài chính để hỗ trợ. Những công ty mới thành lập và có quy mô nhỏ hơn sẽ không có điều kiện để làm tương tự. Điều này khiến người vận hành doanh nghiệp không thật sự nắm rõ tình hình tài chính của công ty. Từ đó, họ có thể đưa ra những quyết định không mấy sáng suốt trong thời điểm mang tính sống còn.

Chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ cần biết cách quản trị tài chính để nắm rõ tình hình công ty một cách sâu sát nhất.

Nguồn ảnh: vectorjuice / Freepik

4 hoạt động quản trị tài chính quan trọng chủ doanh nghiệp cần quan tâm

Nếu bạn là chủ doanh nghiệp vừa mới bắt đầu tìm hiểu về quản trị tài chính, đây là 4 hoạt động chính cần chú ý:

Quản trị nguồn vốn

Chủ doanh nghiệp cần lập kế hoạch về cách sử dụng các nguồn vốn của công ty: Vốn có sẵn, tín dụng ngân hàng và thương mại, cổ phiếu và trái phiếu của công ty, lợi nhuận để tái đầu tư,... Ngoài ra, bạn cần quản lý và kiểm soát các giao dịch bằng tiền mặt cho công ty, các giao dịch với đối tác trong và ngoài nước.

Quản trị tín dụng thương mại

Hoạt động này bao gồm các phương thức bán hàng và thu tiền, các công cụ tín dụng thương mại và các chính sách vay nợ, thu nợ.

Quản trị tài sản cố định và tài sản lưu động

Tài sản cố định bao gồm: tính toán và phân bổ khấu hao, chi phí sửa chữa và nâng cấp.

Tài sản lưu động: quản lý cơ cấu và phân loại, xem xét khả năng chuyển đổi, đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động.

Bài viết liên quan: Tài sản cố định và Tài sản lưu động

Quản trị rủi ro tài chính và quản trị đầu tư

Đối với quản trị rủi ro tài chính, bạn cần nhanh chóng tìm ra biện pháp để xử lý các rủi ro tiềm ẩn trong kinh doanh và sản xuất. Với quản trị đầu tư, bạn cần quan tâm đến lợi nhuận và rủi ro trong các vụ đầu tư có quy mô lớn.

Bài viết liên quan: Rủi ro phi hệ thống


Theo:
Đại Phong
Nguồn:
ProFin

Bạn có thể quan tâm