Profin

Điểm tin

Chuẩn bị trình các nhóm giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế xã hội

Chuẩn bị trình các nhóm giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế xã hội

Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội tập trung vào hai quan điểm quan trọng và cốt lõi là kết hợp cả phục hồi và phát triển, các giải pháp đưa ra cũng kết hợp giữa ngắn hạn và căn cơ trong dài hạn.

Đó là khẳng định của Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương khi thông tin về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 10 diễn ra chiều tối 6/11.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương cho biết, quá trình xây dựng chương trình phục hồi; triển khai nhiệm vụ được giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã rất khẩn trương và phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, đặc biệt là tham vấn các ý kiến của chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực kinh tế, tài chính, lao động xã hội… cả trong và ngoài nước. Đồng thời, bộ cũng đã kịp thời đáp ứng yêu cầu trình các dự thảo chương trình đến cấp có thẩm quyền.

Theo Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nội dung cơ bản của chương trình phục hồi đề xuất 5 nhóm giải pháp trên cơ sở tham khảo các bài học kinh nghiệm của quốc tế, các bài học kinh nghiệm trong quá khứ, đặc biệt là thời kỳ suy thoái kinh tế giai đoạn 2009-2011. Trên cơ sở đó đề ra các quan điểm, đặc biệt là hai quan điểm quan trọng và cốt lõi là kết hợp cả phục hồi và phát triển. Do vậy các giải pháp đưa ra cũng kết hợp giữa ngắn hạn và căn cơ trong dài hạn.

Nhóm giải pháp thứ nhất liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19, thích ứng linh hoạt, tạo điều kiện cho hoạt động kinh tế-xã hội được bình thường. Đây là giải pháp căn cơ, điều kiện cần để thực hiện các giải pháp khác.

Nhóm giải pháp thứ hai liên quan đến an sinh xã hội. Đây là vấn đề thể hiện quan điểm xuyên suốt của Đảng và Nhà nước ta, phát triển hài hòa giữa vấn đề kinh tế và vấn đề xã hội, đặc biệt là hỗ trợ những đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Nhóm giải pháp thứ ba liên quan đến hỗ trợ cho doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ gia đình gặp nhiều khó khăn do tác động của dịch COVID-19 thời gian qua để có cơ hội phục hồi các hoạt động sản xuất kinh doanh của mình cũng như có các nguồn lực cần thiết để phục vụ cho chặng đường dài sắp tới.

Nhóm giải pháp thứ tư mang tính dài hơi liên quan đến thúc đẩy đầu tư công, bên cạnh thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công đúng kế hoạch, đầu tư công trung hạn, có đề xuất các điểm nhấn trong việc thúc đẩy đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại.

Nhóm giải pháp thứ năm mang tính chất quản lý, điều hành, đặc biệt hướng tới mục tiêu quản lý rủi ro cũng như kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Về nguồn lực để thực hiện, Thứ trưởng Nguyễn Quốc Phương cho biết, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang phối hợp rất chặt chẽ với Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, các cơ quan có liên quan đến sử dụng nguồn lực như Bộ Y tế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cùng các bộ, ngành khác để xây dựng cân đối nguồn lực hợp lý nhất.

"Chương trình đang trong quá trình hoàn thiện và chuẩn bị trình các cấp có thẩm quyền quyết định", ông Phương cho biết.


Theo:
HOÀNG HÀ
Nguồn:
BizLive

Bạn có thể quan tâm