Profin

Điểm tin

[Infographic] Việt Nam ở đâu trên bản đồ Công Thương thế giới?

[Infographic] Việt Nam ở đâu trên bản đồ Công Thương thế giới?

Công thương hiện là ngành có đóng góp trực tiếp lớn nhất vào GDP trong các ngành kinh tế Việt Nam với xấp xỉ 42%. Trong đó, công nghiệp chiếm 27,54%, thương mại trong nước chiếm 11,66% và xuất nhập khẩu chiếm 2,5%.

Báo cáo xây dựng Đề án tái cơ cấu ngành Công Thương giai đoạn 2021 – 2030 mà Bộ Công Thương vừa công bố cho biết, sau gần 10 năm triển khai thực hiện “Đề án tái cơ cấu ngành Công Thương phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển bền vững giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”, ngành Công Thương đã từng bước khẳng định vai trò quan trọng là động lực cho tăng trưởng kinh tế và trong những giai đoạn khó khăn gần đây như chiến tranh thương mại Hoa Kỳ - Trung Quốc hay đại dịch COVID-19….

Quá trình tái cơ cấu ngành Công Thương đã đạt nhiều kết quả tích cực đóng góp quan trọng cho chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế theo hướng công nghiệp và dịch vụ; cơ cấu nội ngành công nghiệp ngày chuyển dịch theo hướng công nghiệp chế biến, chế tạo và giảm dần công nghiệp khai khoáng; ngành năng lượng ngày càng chuyển dịch theo hướng xanh hóa với cơ cấu năng lượng tái tạo ngày càng tăng trong tổng cung năng lượng sơ cấp và tiêu thụ năng lượng cuối cùng; xuất nhập khẩu và thị trường trong nước ngày càng khẳng định vai trò động lực cho tăng trưởng…

Công Thương hiện là ngành có đóng góp trực tiếp lớn nhất vào GDP trong các ngành kinh tế Việt Nam với xấp xỉ 42%. Trong đó, công nghiệp chiếm 27,54%, thương mại trong nước chiếm 11,66% và xuất nhập khẩu chiếm 2,5%.

Các lĩnh vực trong ngành Công Thương cũng nắm giữ nhiều thứ hạng cao so với các nước trên thế giới. Cùng BizLIVE điểm lại vị trí của Việt Nam trên "bản đồ" Công Thương thế giới, theo dữ liệu tại báo cáo trên:


Theo:
N. NGA
Nguồn:
BizLive

Bạn có thể quan tâm