Profin

Điểm tin

Gia hạn thời gian nộp thuế tiêu thụ đặc biệt với ô tô nội, doanh nghiệp thêm thời gian chuẩn bị

Gia hạn thời gian nộp thuế tiêu thụ đặc biệt với ô tô nội, doanh nghiệp thêm thời gian chuẩn bị

Số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 10 và tháng 11/2021 đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước sẽ được gia hạn tới cuối tháng 12/2021.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 104/2021/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước. Trong đó quy định: gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 10 và tháng 11/2021 đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước.

Thời gian gia hạn kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Cụ thể, thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 10/2021 chậm nhất là ngày 20/12/2021.

Thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 11/2021 chậm nhất là ngày 30/12/2021.

Trường hợp người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế được gia hạn dẫn đến làm tăng số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp và gửi đến cơ quan thuế trước khi hết thời hạn nộp thuế được gia hạn thì số thuế được gia hạn bao gồm cả số thuế phải nộp tăng thêm do khai bổ sung.

Trường hợp người nộp thuế thuộc đối tượng được gia hạn thực hiện kê khai, nộp Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của pháp luật hiện hành thì chưa phải nộp số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh trên Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt đã kê khai.

Trường hợp doanh nghiệp có các chi nhánh, đơn vị trực thuộc thực hiện khai thuế tiêu thụ đặc biệt riêng với cơ quan thuế quản lý trực tiếp của chi nhánh, đơn vị trực thuộc thì các chi nhánh, đơn vị trực thuộc cũng thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt. Trường hợp chi nhánh, đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp không có hoạt động sản xuất hoặc lắp ráp ô tô thì chi nhánh, đơn vị trực thuộc không thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 4/12/2021. Sau thời gian gia hạn theo Nghị định này, việc nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước được thực hiện theo quy định hiện hành.

Trên thực tế, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô được nhà sản xuất nộp vào ngân sách và tính vào trong giá bán lẻ của các mẫu xe. Vì vậy, việc gia hạn nộp thuế với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước sẽ giúp doanh nghiệp có thêm thời gian cân đối và quản lý tài chính.

Đây cũng là động thái nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp gia tăng sản xuất trong giai đoạn cuối năm 2021 khi thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe có động cơ dưới 1.5L chịu thuế 35%; xe từ 1.5-2.0L nộp 40%, xe trên 2.0-2.5L chịu 50%, xe từ 2.5-3.0L áp dụng mức 60%, từ 3.0-4.0L chịu 90%, trên 4.0-5.0L chịu 110%, trên 5.0-6.0L chịu 130% áp dụng mức thuế 150% đối với xe trên 6.0L.

Trước đó, Bộ Tài chính cũng ban hành quy định về giảm 50% mức thu lệ phí trước bạ với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước đã làm nhu cầu với ô tô nội tăng cao.


Theo:
NGUYỄN THẮM
Nguồn:
BizLive

Bạn có thể quan tâm