Profin

Quan điểm

Bạn sẽ có bao nhiêu tiền khi nghỉ hưu nếu bắt đầu tiết kiệm 500 USD/tháng ở tuổi 20, 30 hoặc 40?

Bạn sẽ có bao nhiêu tiền khi nghỉ hưu nếu bắt đầu tiết kiệm 500 USD/tháng ở tuổi 20, 30 hoặc 40?

Tiết kiệm càng sớm giúp cơ hội trở thành triệu phú khi nghỉ hưu của bạn càng cao. Sức mạnh của lãi kép giúp tài sản của bạn không ngừng tăng lên.

Khi ở tuổi 20 hoặc 30, bạn sẽ nghĩ rằng còn rất lâu mình mới đến tuổi nghỉ hưu. Vì vậy, với nhiều người, "hy sinh" các khoản chi tiêu hiện tại để tiết kiệm cho việc nghỉ hưu không phải điều dễ dàng.

Tuy nhiên, số tiền mà bạn tiết kiệm thực tế không hề "đứng yên". Với sức mạnh của lãi kép, nó vẫn tăng lên hàng ngày. Bắt đầu càng sớm, tài khoản khi nghỉ hưu của bạn càng lớn.

Bằng cách tính toán số tiền bạn có thể sở hữu nếu bắt đầu tiết kiệm theo từng độ tuổi khác nhau, bạn sẽ có thêm động lực để theo đuổi mục tiêu tài chính của mình.

capture-jpg95-1695-1650411550.jpg

Tiết kiệm càng sớm giúp cơ hội trở thành triệu phú khi nghỉ hưu của bạn càng cao.

Ảnh: Getty Images

Nếu tiết kiệm 500 USD/tháng, đây là số tiền bạn có thể thu về ở năm 67 tuổi. (Giả sử các yếu tố ảnh hưởng khác không đổi):

Nếu bạn bắt đầu tiết kiệm ở tuổi 25

Với tỷ suất lợi nhuận 4%/năm: 654.763 USD

Với tỷ suất lợi nhuận 6%: 1.140.756 USD

Với tỷ suất lợi nhuận 8%: 2.073.982 USD

Nếu bạn bắt đầu tiết kiệm ở tuổi 30

Với tỷ suất lợi nhuận 4%: 509.013 USD

Với tỷ suất lợi nhuận 6%: 819.732 USD

Với tỷ suất lợi nhuận 8%: 1.367.255 USD

Nếu bạn bắt đầu tiết kiệm ở tuổi 35

Với tỷ suất lợi nhuận 4%: 389.643 USD

Với tỷ suất lợi nhuận 6%: 581.735 USD

Với tỷ suất lợi nhuận 8%: 892.892 USD

Nếu bạn bắt đầu tiết kiệm ở tuổi 40

Với tỷ suất lợi nhuận 4%: 291.879 USD

Với tỷ suất lợi nhuận 6%: 405.290 USD

Với tỷ suất lợi nhuận 8%: 574.495 USD

Nếu bạn bắt đầu tiết kiệm ở tuổi 50

Với tỷ suất lợi nhuận 4%: 146.233 USD

Với tỷ suất lợi nhuận 6%: 177.499 USD

Với tỷ suất lợi nhuận 8%: 217.338 USD


Theo:
Linh Lam (Theo CNBC)
Nguồn:
Người đồng hành

Bạn có thể quan tâm