Profin

Điểm tin

6 tháng, Hải quan thu ngân sách 226.588 tỷ đồng

6 tháng, Hải quan thu ngân sách 226.588 tỷ đồng

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, 6 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách của ngành Hải quan đạt 226.588 tỷ đồng đạt 64,4% dự toán, đạt 61,2% chỉ tiêu phấn đấu, tăng 15,4% so với cùng kỳ năm 2021.

Về hoạt động xuất nhập khẩu, tháng 6 tổng kim ngạch ước đạt 65,01 tỷ USD, tăng 2,3% so với tháng trước (tương ứng tăng 1,48 tỷ USD). Trong đó, xuất khẩu ước đạt 32,64 tỷ USD, tăng 5,6% (tương ứng tăng 1,73 tỷ USD) và nhập khẩu ước đạt 32,37 tỷ USD, giảm 0,8% (tương ứng giảm 246 triệu USD).

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước trong 6 tháng ước đạt 371,2 tỷ USD, tăng 16,4%, tương ứng tăng 52,17 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, xuất khẩu ước đạt 185,94 tỷ USD, tăng 17,3% (tương ứng tăng 27,37 tỷ USD) và nhập khẩu ước đạt 185,23 tỷ USD, tăng 15,5% (tương ứng tăng 24,8 tỷ USD).

Như vậy, trong tháng 6 cả nước ước xuất siêu 276 triệu USD. Tính đến hết 6 tháng đầu năm, cả nước ước tính xuất siêu 710 triệu USD.


Theo:
Minh Tú / VOV
Nguồn:
CafeF

Bạn có thể quan tâm