Profin

Kiến thức

Khi nào người lao động được nhận tiền thay cho đóng BHXH?

Khi nào người lao động được nhận tiền thay cho đóng BHXH?

Hầu hết người lao động (NLĐ) đều được doanh nghiệp đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, thay vì đóng BHXH, doanh nghiệp sẽ trả thêm cho NLĐ một khoản tiền tương đương.

Ai sẽ được nhận tiền thay cho đóng BHXH?

Khoản 1 Điều 168 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định, người sử dụng lao động, NLĐ phải tham gia BHXH bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp nếu thuộc đối tượng tham gia.

Cũng theo khoản 3 Điều này, trường hợp NLĐ không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả thêm cùng lúc với kỳ trả lương một khoản tiền cho NLĐ. Theo đó, khoản tiền này tương đương với mức người sử dụng lao động đóng bảo hiểm cho NLĐ theo quy định của pháp luật.

Căn cứ khoản 4 Điều 4 Quyết định 595/QĐ-BHXH 2017, những người lao động sau đây sẽ được nhận tiền thay cho việc đóng BHXH:

 • Người giúp việc gia đình.
 • NLĐ đi làm nhưng đang hưởng lương hưu hằng tháng.
 • NLĐ đi làm nhưng đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo chế độ sinh hoạt phí đối với cán bộ cấp xã tại Nghị định 09/1998/NĐ-CP.
 • NLĐ đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng.
 • NLĐ đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo quy định tại Quyết định 91/2000/QĐ-TTg và Quyết định 613/QĐ-TTg năm 2010.
 • NLĐ là Quân nhân, Công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu đang hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng theo Quyết định 142/2008/QĐ-TTg, Quyết định 38/2010/QĐ-TTg, Quyết định 53/2010/QĐ-TTg, Quyết định 62/2011/QĐ-TTg.

Tuy nhiên, nếu không thuộc các trường hợp trên mà thỏa thuận nhận tiền thay cho đóng bảo hiểm, cả NLĐ và người sử dụng lao động đều sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động.

 • NLĐ sẽ bị phạt từ 500.000 - 1.000.000 đồng (theo khoản 1 Điều 39 Nghị định 12/2022/NĐ-CP).
 • Người sử dụng lao động sẽ bị phạt tiền từ 12% - 15% tổng số tiền bảo hiểm phải đóng nhưng tối đa không quá 75 triệu đồng (theo điểm c khoản 5 Điều 39 Nghị định 12/2022/NĐ-CP).

Số tiền được nhận thay cho việc đóng BHXH là bao nhiêu?

NLĐ không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc sẽ được doanh nghiệp trả thêm tiền thay cho việc đóng bảo hiểm. Số tiền NLĐ được nhận tính bằng số tiền đóng các loại bảo hiểm bắt buộc mà doanh nghiệp phải đóng.

Theo hướng dẫn tại Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017, hằng tháng, người sử dụng lao động sẽ phải trích đóng bảo hiểm với các tỷ lệ nhất định của tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc:

Khi nào người lao động được nhận tiền thay cho đóng BHXH? - Ảnh 1.

Theo điểm b khoản 1 Điều 4, Điều 5 Nghị định 58/2020/NĐ-CP, doanh nghiệp có đủ điều kiện đóng quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp với mức thấp hơn và được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chấp thuận thì được đóng mức 0,3%. Còn lại đều phải đóng 0,5%.

Như vậy, nếu không thuộc đối tượng đóng bảo hiểm bắt buộc để doanh nghiệp đóng bảo hiểm, NLĐ sẽ được nhận tiền số tiền như sau:

Số tiền thay cho đóng BHXH = 21,5% hoặc 23,5% * Tiền lương làm căn cứ đóng BHXH

Trong đó, theo khoản 26 Điều 1 Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH, tiền lương làm căn cứ đóng BHXH của NLĐ bao gồm:

 • Mức lương theo công việc hoặc chức danh.
 • Các khoản phụ cấp lương bù đắp về điều kiện lao động, độ phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương trong hợp đồng chưa được tính đến hoặc có tính nhưng chưa đầy đủ.
 • Các khoản bổ sung xác định được mức tiền cụ thể và được chi trả thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương.

Theo:
Anh Ngọc / Trí thức trẻ
Nguồn:
CafeF

Bạn có thể quan tâm