Profin

Điểm tin

Đề xuất Chính phủ cho doanh nghiệp tạm nộp 80% tiền thuế thu nhập 4 quý

Đề xuất Chính phủ cho doanh nghiệp tạm nộp 80% tiền thuế thu nhập 4 quý

Để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, Bộ Tài chính đề xuất Chính phủ cho phép doanh nghiệp được tạm nộp số thuế thu nhập doanh nghiệp của bốn quý không được thấp hơn 80% số thuế thu nhập phải nộp cả năm.

Bộ Tài chính vừa trình Chính phủ dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 126 năm 2020. Điểm đáng chú ý nhất trong văn bản này là đề xuất sửa quy định về tạm nộp thuế thu nhập.

Bộ Tài chính cho biết theo quy định hiện hành, tính đến ngày 30-10, doanh nghiệp phải tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của ba quý đầu năm không thấp hơn 75% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của cả năm.

Nếu tổng số đã tạm nộp của ba quý đầu năm thấp hơn 75% số thuế phải nộp của cả năm thì doanh nghiệp bị tính tiền chậm nộp trên số thuế nộp thiếu.

Tuy nhiên, bộ này thừa nhận quy định trên là không hợp lý, chưa thực sự tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Do yêu cầu doanh nghiệp ước số thuế phải nộp cả năm khi còn hai tháng nữa mới hết năm.

Thực tế, theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, ngay sau khi nghị định 126 ban hành vào cuối năm 2020, nhiều doanh nghiệp lo ngại sẽ bị phạt. Vì trường hợp kết quả kinh doanh quý 4 tốt hơn ba quý trước, doanh nghiệp sẽ đối mặt với rủi ro phạt chậm nộp. Còn ngược lại, nếu đến ngày 30-10, doanh nghiệp nộp nhiều hơn 75% số tiền thuế phải nộp cả năm thì sẽ bị thiệt thòi.

Để khắc phục bất cập của chính sách hiện hành, Bộ Tài chính đề xuất sửa đổi theo hướng tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp của bốn quý không thấp hơn 80% số thuế phải nộp theo quyết toán năm. Trường hợp doanh nghiệp nộp thiếu thì phải nộp tiền chậm nộp tính trên số thuế nộp thiếu.

Như vậy, đề xuất này nếu được chấp thuận thì quy định tạm nộp tiền thuế bốn quý sẽ áp dụng như đã thực hiện nhiều năm qua.

Riêng đối với kỳ tính thuế năm 2021, doanh nghiệp đã tạm nộp số thuế thu nhập doanh nghiệp ba quý đầu năm thấp hơn 75%, Bộ Tài chính cũng kiến nghị cho phép được áp dụng tổng số thuế tạm nộp của bốn quý không thấp hơn 80% số thuế phải nộp của cả năm. Số tiền phạt chậm nộp sẽ được bù trừ vào kỳ tính thuế tiếp theo.


Theo:
L.Thanh / Tuổi trẻ
Nguồn:
CafeF

Bạn có thể quan tâm